Polityka Stowarzyszenia Filmowców Ślubnych


1.
„Stowarzyszenie Filmowców Ślubnych” jest nazwą własną. Nie stanowi w rozumieniu prawa Stowarzyszenia jako organizacji pozarządowych lub społecznie działających na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

2.
„Stowarzyszenie Filmowców Ślubnych” jest organizacją powołaną przez grupę osób mających na celu zrzeszenie najlepszych Polskich i zagranicznych firm branży filmowo-ślubnej, których zadaniem jest świadczenie jak najlepszej jakości usług związanych z filmem oraz rejestracją filmową ślubu, wesela itd., itp.

3.
„Stowarzyszenie Filmowców Ślubnych” jest organizacją otwartą, do której każda firma lub osoba prywatna może zgłosić swoją kandydaturę.

4.
Przyjęcie do grona „Stowarzyszenie Filmowców Ślubnych” wybiera komicja w składzie wybranym przez sfs.org.pl.

5.
Cele „Stowarzyszenia Filmowców Ślubnych”:
• Proponowanie najwyższej jakości usług ślubnych w dziedzinie filmowym oraz medialnym
• Uproszczenie do minimum szukania firm spełniających oczekiwana klientów poprzez „zjednoczenie najlepszych” w jednym miejscu.
• Możliwość bezpłatnego łączenia ofert wielu firm podczas jednej lub wielu imprez
• Możliwość uzyskania wielu ofert jednocześnie z każdego regionu w całym kraju
• Przyjmowanie nowych członków w celu jak najlepszej jakości usług

6.
Liczba firm przyjętych do sfs.org.pl nie jest ograniczona ani czasowo ani ilościowo.

7.
Osoba/firma przyjęta do sfs.org.pl ma prawo do otrzymywania wszystkich ofert napływających od potencjalnych klientów

8. Osoba/firma przyjęta do sfs.org.pl ma prawo do zamieszczenia na stronie głównej sfs.org.pl jednego filmu przykładowego, w formie teledysku, klipu lub traileru.
9.
Co najmniej raz na 3 lata ww. film powinien być zmieniany w celach aktualizacyjnych i pokazujących ciągle niezmienną lub jeszcze lepszą jakość.

10.
Osoba/firma przyjęta do sfs.org.pl ma prawo do korzystania w dowolnym stopniu z forum sfs.org.pl

11.
Uczestnictwo w sfs.org.pl łączy się z coroczną wpłatą środków, przeznaczonych na cel utrzymania domeny, serwerów oraz opłaty reklamowe na portalach społecznościowych i wyszukiwarkach WWW.

12.
Opłaty za uczestnictwo w sfs.org.pl są wykonywane raz w roku.

13.
Kwota za uczestnictwo ustalona jest raz w ciągu każdego roku kalendarzowego.

14.
Otrzymywanie ofert od potencjalnych w klientów jest nieograniczone i całkowicie bezpłatne.

15.
Wysyłanie wszelkich ofert do zdobytych klientów jest całkowicie bezpłatne.

16.
Przyjęcie do grona sfs.org.pl wiąże się z przyjęciem regulaminu wysyłanego drogą elektroniczną/mailową lub pisemną.

17.
Raz w roku sfs.org.pl ma zaplanowane spotkanie wszystkich członków, gdzie obecność jest obowiązkowa.